Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

VI. a IX. prikázanie VIII.

Predkladám odpovede birmovancov VIII. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku v súvislosti so šiestym a deviatym prikázaním: Prečo je podľa teba potrebná predmanželská sexuálna zdržanlivosť (prípadne prečo nie je potrebná)?  

Myslím si, že v dnešnej dobe ani neexistujú ľudia, ktorí by pred sobášom nemali pohlavný styk. Väčšina  manželstiev mladých ľudí vzniká z dôvodu nečakaného tehotenstva. A viacero týchto manželstiev končí rozvodom.

Podľa mňa je rozhodnutie o sexuálnej zdržanlivosti na človekovom vlastnom uvážení, hoci viem, že pohlavný styk je povolený až po uzavretí manželstva.

N. K.

 Nad takýmito otázkami sa vzhľadom na môj vek zamýšľam, pretože mám len 16 rokov a ešte nemám potrebu premýšľať nad pojmami sexualita a manželstvo.

Keď príde čas na tieto otázky, určite sa nebudem báť porozprávať sa o tom s niekým mne blízkym, teda s rodičmi.

S. Ž.

 Je dôležitá pretože ľudia sa tým odlišujú od zvierat, ktoré nerozmýšľajú a proste sa prirodzene množia, zatiaľ čo človek tu nie je od toho aby sa iba rozmnožil. Je tu od toho aby si našiel niekoho komu odovzdá svoje srdce, s kým bude prežívať každodenný život, s kým prežije starobu.... nejakého partnera. A rozdielne by sa správalo zviera, ktoré až tak nerozmýšľa či už jeho partner mal niekoho pred ním, a človek, ktorý musí vedieť o svojom partnerovi všetko a keď sa o niečom dozvie až pred svadbou, mohlo by ho to zložiť.

No ale keďže táto otázka nie je jednoznačná, a môže sa myslieť aj že človek by nemal mať pohlavný styk so svojím parterom predtým ako sa zoberú, tak v tomto.... By som povedal že každý nespí s niekým do koho sa zaľúbi po týždni, za prvé ak ten vzťah niečo má vydržať tak nepôjde iba o preteky s cieľom v posteli. Takže ak sa niečo takéto stane po mesiacoch/roku, tak v tomto prípade už podľa mňa trochu plánujú, že sa raz zoberú a tým pádom je to porušenie predmanželskej zdržanlivosti podľa mňa také nie zlé...

T. P.

 Podľa môjho je predmanželská sexuálna zdržanlivosť potrebná Ak si vezmeme príklad vzťahu, ktorý funguje perfektne a jeho členovia už pred manželstvom žijú sexuálnym životom naplno, ale neskôr ich vzťah prestane fungovať a zistia, že uzatvárať manželstvo je zbytočné, tak sa svojimi skutkami prehrešili proti 6. Božiemu Prikázaniu. Teda, predpokladám, že pokiaľ by táto spomínaná situácia nastávala viac krát členovia prvotného vzťahu by mohli vytvárať ďalšie vzťahy s prebiehajúcou sexuálnou aktivitou, ktoré by mali ale rovnaký priebeh ako predchádzajúce vzťahy.

Zároveň si myslím, že 6. Božieho Prikázanie (a predmanželská sexuálna zdržanlivosť) ako takmer každý staroveký zákon vznikli z praktických skúseností v snahe pomáhať vtedajším ľuďom. Okrem už na náuke spomínaných kladných psychických „účinkoch“ medzi  tie fyzické možno zaradiť zníženie rizika prenosu pohlavných chorôb alebo istý druh sexuálnej hygieny.

J. S.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.