Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

V. prikázanie VIII.

Predkladám odpovede birmovancov VIII. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku v súvislosti s piatym prikázaním: Ako riešite vzťah k nepriateľom?, prípadne: Prečo si máme chrániť zdravie?  

Ako riešime vzťah k nepriateľom?

Vo svojom živote som sa ešte nestretla s človekom, ktorého by som nazvala nepriateľom. Zažila som prejavy nežičlivosti, ale s otvorenou nenávisťou nemám skúsenosti.

Hovorí sa „priateľov si drž pri tele blízko, no nepriateľov ešte bližšie". Asi z toho dôvodu aby sme mali prehľad čo robia a aby sa ich činnosť neobrátila proti nám, pretože nie všetci ľudia sú priateľskí, žičliví a neriadia sa slovami zo svätého písma : “kto do teba kameňom, ty doňho chlebom".

Niekedy je skutočne ťažké sa tým riadiť, lebo ľudia si pre svoje správanie a skutky často nezaslúžia pochopenie a odpustenie. Nedbajú totiž na city druhých a zabúdajú prejavovať lásku, prípadne nevedia prejaviť empatiu k ostatným.

Človek sa má snažiť dodržiavať Božie prikázania, no pre niektorých sú to len slová do vetra.

S.Ž.

Ako riešite vzťah k nepriateľom?

Ja riešim vzťah k nepriateľom tak že si ho nevšímam. A keď sa to nedá že ho napríklad stále stretávam na ulici tak sa snažím o ňom zmýšľať v dobrom. Že proti nemu nič nemám že mu prajem aby sa mal dobre a že s ním nič nemám.

Je to pre mňa lepšie pretože nad ním zbytočne nerozmýšľam, odpustím mu keď mi niečo urobil a žijem s ním v mieri. Tak by to mal robiť asi každý.

M.S.

 Ako riešim vzťah k nepriateľom?

Povedala by som, že nijako, keďže nikoho nepovažujem za svojho nepriateľa. Z takýchto vecí už som vyrástla a nemám žiadny dôvod sa zaoberať niekým, kto mi nie je sympatický natoľko aby som ho považovala za svojho nepriateľa. Myslím si, že je to úplne zbytočné, pretože je normálne že si s niekým nemusíme rozumieť. Stačí si len takýchto ľudí nevšímať, alebo sa s nimi snažiť ľudsky vychádzať. Nie som z tých, ktorí trávia svoj voľný čas myslením na ľudí, ktorých nemajú radi a tým pádom ničia aj sami seba keďže sa napĺňajú nenávisťou a nestarajú sa o seba. Práve naopak, mali by sme sa obklopovať ľuďmi ktorých máme radi a venovať sa taktiež samozrejme sami sebe a veciam ktoré nás bavia a robia nás šťastnými.

Žijeme predsa svoj život a len raz, prečo si ho znepríjemňovať.

L.K. 

Prečo si máme chrániť zdravie?

Zdravie by sme si mali chrániť, pretože život nám dal Boh a my nemáme právo ho ukončiť. Mali by sme si chrániť svoje zdravie, pretože ak by sme ochoreli žili by sme v bolestiach a utrpeniach. Keď sme dostali dar života od Boha tak by sme si ho mali vážiť a užívať si ho.

N.K. 

Prečo si máme chrániť zdravie?

Pri tejto otázke by som sa rád vyjadril k tomu, čo si predstavujeme pod pojmom zdravie a čo naň vplýva. Myslím si, že zdravie chápeme ako celkový kvalitatívny stav chemicko-biologgických procesov v ľudstvom tele.

Domnievam sa, že ochrana zdravia by mala byť hlavnou prioritou každého z nás. A teda vnímam túto aktivitu (ochrany zdravia) veľmi kladne. Ale na druhú stranu, je veľmi otázne, akým spôsobom by sme mali túto aktivitu vykonávať. Myslím tým to, že na rôzne choroby alebo zranenia existujú nekonvenčné metódy liečby u ktorých sa preukazuje veľmi vysoká miera účinnosti. Napríklad ako liečba a prevencia alzheimerovej choroby sa dá použiť tabakizmus, alebo iné alternatívne liečebné metódy. Teda, myslím si, že by sme sa mali viac zaoberať problematikou kladných a záporných účinkov alternatívnych alebo doteraz nepoužívaných liečebných metód na zdravie človeka.

Ale, aby som sa problematikou charakterizovania liečebných vlastností látok a postupov úplne nevzdialil od témy, rád by som upozornil na psychické „nezdravie“. Myslím si, že pri liečebnom postupe psychicky chorých pacientov by sa mala používať viera a náboženstvo, ako súčasť liečebného procesu – Sú zaznamenané kladné skúsenosti lekárov s týmto doplnkom liečebnej programu. Na záver by som rád doplnil citát Henry David Thoreau: „Byť niekedy chorý je zdravé.“

J.Š.

Prečo si máme chrániť zdravie?

Pretože náš život a naše telo je iba jedno, viac ich nemáme a nedostaneme, a ako sa o neho budeme starať, tak sa nám bude žiť, a keď sa o neho nebudeme dostatočne starať, zdržiavať sa nezdravých jedál a podobne, potom budeme mať aj príslušné zdravotné problémy, choroby a tak bude aj naše telo vyzerať.

Preto by sme sa mali o seba strať nie len aby sme vyzerali pekne pre iných, ale aj aby sme náš život neprežili/nedožili zdĺhavým pobytom v nemocnici, každodenným braním liekov od tlaku a iných., proste aby sme starobu mohli dožiť v pokoji a nie s nejakými ťažkými chorobami.

T.P

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.