Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Zbierka na katolícke masmédiá z minulej nedele: Turkov 20, Dlhá 25 €, Turzovka 443,70 €

 Dnes bude Májová pobožnosť o 14:00 pri kaplnke U Okuliarov.

Liturgický kalendár a program na tento týždeň
Pondelok

Svätodušný pondelok, Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka,6:15 Pobožnosť Misijného združenie Ducha svätého o 7:00 sv. omša za nich, 17:30 Pobožnosť k Roku milosrdenstva, Litánie Loretánske - chlapci

Utorok 17:30 Pobožnosť za rodiny, Loretánske litánie 
Streda 17:30 Pobožnosť k Roku milosrdenstva, litánie Loretánske - modlia sa dievčatá, 18:45 Lectio divina
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sviatok
Piatok 17:30 Pobožnosť k Roku milosrdenstva, modlia sa birmovanci, 18:00 sv. omša pre birmovancov
Sobota  
Nedeľa Nedeľa Najsvätejšej Trojice Májová pobožnosť bude pri kaplnke na Vršku

Májová pobožnosť 

V mariánskom mesiaci - máji sa na začiatku večernej sv. omše modlíme Loretánske litánie. Modlíme sa zvlášť za prvoprijímajúce deti a ich rodiny. Pozývame aj ostatné deti.

Púť na Živčakovú

Budúcu nedeľu je púť na horu Živčaková – viac na plagáte. 

Prvé sv. prijímanie

Budúcu nedeľu o 11:00 budú mať deti prvé sv. prijímanie. Sv. spoveď pre deti a ich rodiny bude v sobotu o 9:30 do 10:30. Potom bude nácvik deti.

Prosíme, aby ste túto sv. omšu nechali pre príbuzných prvoprijímajúcich. 

Týždeň modlitieb za mladých

Počas týždňa od 15. do 22. mája 2016 bude prebiehať na celom Slovensku podujatie s názvom Týždeň modlitieb mladých za mladých. Spolu s pápežom Františkom pozývame všetkých mladých, aj spoločenstvá, aby sa zapojili do týchto modlitieb. 

Dary na kostol 

Na farské účely obetovali: farníčka 18,50 € (500 Kč), 10 €, farník 20 €, z krstov: Jozefa Repčíka 25 €, Kristiána Zajaca 10 €, Kristínky Chochrunovej 20 €.

Za všetky Vaše milodary, duchovné i materiálne Vám úprimne ďakujeme.

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.