Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Kríza úcty VI.

Predkladám odpovede birmovancov VI. skupiny (Animátorka Mária Veličková na otázku: Prečo je podľa teba kríza úcty k rodičom a predstaveným? 

Podľa mňa je preto kríza úcty k rodičom a predstaveným, lebo niektoré deti už nechcú počúvať rodičov a možno je to preto, lebo ich rodičia nie sú pre nich dobrým vzorom. A možno aj preto, lebo si myslia, že už rodičov nepotrebujú.

Dokonca aj v Desať Božích prikázaní je napísané, aby sme si ctili otca aj matku. Myslím si, že nie vždy je to chyba detí. Napríklad, ak nejaký rodič opustil svoje dieťa, tak je pochopiteľné, že to dieťa nemá k nemu úctu.

Domnievam sa, že  kríza úcty k predstaveným je aj kvôli tomu, že dnešní ľudia nechcú počúvať rady ostatných a nechcú počúvať ani  veci o Bohu. Chcú si žiť podľa seba a nechcú byť ničím ani nikým obmedzovaní. Ja si tiež občas poviem svoj názor pred rodičmi ale aj napriek tomu si vždy uvedomím, že oni to nemyslia zle aj keď to tak vyzerá a je mi to ľúto.

Myslím si, že aj ostatní to oľutujú aj keď sú určite aj takí, ktorí nie. Ale dúfam, že každému to raz dôjde a začnú sa správať úctivo k rodičom a príjmu aj rady ostatných. Môže to byť aj preto, lebo ľudia už nechcú byť závislí na rodičoch, v televízií a na internete nachádzajú rôzne veci, ktoré súvisia s touto témou a v minulosti to nebolo také ako v dnešnej dobe. Ale myslím si, že každý si to uvedomí v pravý čas.

Z. G. 

Podľa mňa je táto kríza zapríčinená tým, že ľudia sa chcú sami rozhodovať, čo chcú robiť a nemajú radi, keď sa im niečo prikazuje a zakazuje. Ľudia sa po 18 snažia, čo najrýchlejšie osamostatniť, aby už nemuseli poslúchať rodičov a žili si vlastný slobodný život. Alebo existujú ľudia, ktorí sa nesnažia osamostatniť, ale ani poslúchať rodičov.

A to sa týka aj cirkvi, ktorá im podľa nich bráni sa slobodne rozhodnúť a "prikazuje" im ako majú žiť. A pritom si neuvedomujú, že cirkev im nič neprikazuje a nezakazuje, ale dáva im rady ako by mali pokračovať vo svojom živote, keď nevedia ako ďalej a pritom im dáva voľnosť, aby sa sami rozhodli, či budú alebo nebudú podľa týchto rád žiť.

V dnešnej dobe majú ľudia úctu k tým ľuďom, ktorí pre nich niečo robia, kupujú im dary, ale znova si neuvedomujú, že najviac im dali a dávajú rodičia a Boh. Našťastie existujú aj taký ľudia, ktorí si to uvedomujú.

  Ale dnes, keď sa to snažíte vysvetliť ostatným, tak ste pre nich blázon. Je to smutné, ale je to tak. Ja taktiež nepatrím k tým ľuďom, ktorí stále počúvajú svojich rodičov, pretože si myslím, že niekedy až moc preháňajú, ale taktiež nie som človek, ktorý nimi pohŕda a neváži si ich. Ja si veľmi dobre uvedomujem, čo pre mňa moji rodičia urobili a taktiež aj Boh, a aj keď im stále za to stále neďakujem, tak si to pamätám a nikdy na to nezabudnem.

A ľudia, ktorí k nim nemajú úctu, by si to mali uvedomiť tiež. Veď nie nadarmo sa hovorí, že človek si uvedomí, čo mal, až kým to nestratí.

 K. G.

Tak ja si myslím, že veľa detí si neváži rodičov tak, ako by mali.

A nebudem klamať, sama nie som výnimkou. Otvorene poviem rodičom, že ich ľúbim, ale niekedy sa k nim chovám hnusne, to sú tie puberťácke nálady. Ale vždy sa im snažím pomáhať a uľahčiť im trochu život.  A preto si myslím, že rodina je naozaj všetko. Plač, smútok, no kto ti vždy pomôže? Kto stojí pri tebe  v tých najhorších chvíľach? Jedine rodina. Ďakujem Pánu Bohu za to, že dostávam každý deň toľko lásky od rodičov :-)

B.M.

Sú dva typy detí:

  1. Deti, ktoré si nevážia ničoho, rodičia ich nevychovávali lebo chodili do práce, sú rozmaznané, vydrankajú si od nich všetko, čo chcú a rodičia im to kúpia, lebo oni vôbec nevychovávali, chodili do práce a starali sa starí rodičia.
  2. Deti, ktoré si vážia, nepýtajú od rodičov nič, sú radi, že im kúpia rodičia niečo nové, vedia si vážiť aj maličkosti a to len preto, lebo sa im rodičia venovali, vychovávali ich, hovorili im, čo môžu a čo nie.

Preto je kríza úcty k rodičom!

Prečo je kríza k predstaveným: Pretože málo chodíme do kostola, nechodíme na spoveď, prikázané sviatky, nemodlíme sa a ak ideme do kostola, tak chodíme z donútenia, alebo tam ideme, aby sme spravili radosť rodičom, starým rodičom a ďalším.

T.H.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.