Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

2 Kr 24, 8-17, Mt 7, 21-29 

V prvom čítaní sme počuli strohý popis pádu kráľovstva Izraela a odvedenie jeho ľudu do babylonského zajatia.

Ťažko si vieme predstaviť koľko za tým všetkým bolo slz, krvi a bolesti.

Nezabúdajme na množstvo sklamania veriacich v Boha. Bolo to len čiastočne naznačené. Nabuchodonozor odniesol odtiaľ všetky poklady Pánovho domu i poklady kráľovského paláca a rozbil všetky zlaté nádoby, čo zhotovil izraelský kráľ Šalamún...

Vieme si predstaviť ako ťažko sa s tým vyrovnávali veriaci, ktorí dúfali, že Boh je s nimi. Majú predsa chrám, obete, Boh ich ochráni... A nestalo sa.

Kto koho opustil? Autor 2. Knihy kráľov píše, že ľud opustil Boha. O kráľovi napísal: A robil, čo sa Pánovi nepáčilo, ako jeho otec. Ale čo ostatní? Všetci boli zlí? Všetci opustili Boha? Iste nie. Sme pri tajomstve utrpenia, neprávosti, hriechu, ale i ekonómii spásy.

Aj my sme často v pozícii, že nie sme až tak zlí, ako trpíme. A Pán Ježiš bol „taký zlý“, že si zaslúžil trpieť? A jeho matka Mária, ktorá prežila niečo strašné pre matku! Videla ho zbičovaného, potupeného na kríži, bola od neho kúsok a nemohla mu pomôcť. Skutočné tajomstvo nepravosti.

Neostáva nám nič, iba na základe slov dnešného evanjelia budovať svoj život na skale.

Ako? Domnievam sa, že to každý z nás vie. Pán nám to aj dnes vysvetlil.

Vychádza to tak, že máme budovať večnosť – radostnú večnosť do ktorej sa musíme prebiť cez väčšie-menšie ťažkosti.

Turzovka, 23.6.2016

Úvahu nad dnešným evanjeliom nájdeme aj na: http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-a-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/356-stvrtok-12-tyzdna
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.