Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Svätenie nedele VIII.

Predkladám odpovede birmovancov VIII. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: Ako si predstavuješ svätenie nedele vo svojej budúcej rodine?

Na túto otázku je pre mňa dosť ťažké odpovedať, keďže nikdy nevieme čo nás v živote stretne.

Ďalekú budúcnosť by sme si preto podľa mňa nemali dopodrobna plánovať, ale keď sa nad touto otázkou zamyslím, najviac by som chcela aby sme sa celá rodina stretli pri jednom stole v nedeľný obed a spoločne sa najedli. Malo by to tak byť každý deň, ale pracovné povinnosti to nemusia dovoliť.

Taktiež by sme mohli celá rodina spoločne ísť na svätú omšu. Zvyšok dňa si predstavujem ako oddychovanie, alebo nejaký spoločný výlet, turistiku a načerpanie sily do nového týždňa. Chcela by som v tento deň hlavne stráviť s rodinou.

LK

  Predstavujem si to tak, že budem mať ženu a dieťa.

Keď príde nedeľa pôjdeme do kostola. Aby sme svätili sviatočný deň. Aby sme vyjadrovali Bohu, že mu ďakujeme, že pri nás stojí. Tak by to malo byť. Mali by sme si Boha aspoň v tento deň uctiť.

MS

 Nedeľu vo svojej budúcej rodine si predstavujem ako jediný voľný deň v týždni. Deň, ktorý strávim v kruhu svojej rodiny. Deň, cez ktorý nebudem pracovať a celá rodina navštívime kostol.

Taktiež si niekedy naplánujeme  nejaký spoločný rodinný  výlet.

NK

 Každú nedeľu budeme chodievať spoločne na sv. omšu, pred spoločným obedom sa všetci pomodlíme a budeme prežívať pokojný deň vo svojej blízkosti doma, alebo vonku v prípade pekného počasia.

 Slávenie nedele:

Spoločne pôjdeme do kostola na svätú omšu.

Stolovanie:

Myslím, že by to mohlo byť pokojné stretnutie rodiny pri jednom stole, kde sa nikto nebude na nič sťažovať čo bolo zlé v škole a práci, nikto nebude mať zlú náladu, lebo bude samozrejme nedeľa a tiež všetci sa budeme na seba usmievať. Možno budeme chodiť na obedy niekde do reštaurácie.

Spoločne budeme sledovať TV, ale nepredstavujem si že budeme robiť nejaké nedeľné výlety.... Proste pokojne prežijeme posledný víkendoví deň doma a každý sa pripraví

TP

Nad touto otázkou som sa nikdy pred prednáškami nezamýšľal.

Slávenie nedele vo svojej budúcej rodine si predstavujem asi tak, že pred spoločným obedom s rodinou ( žena, ja a deti ) pôjdeme na svätú omšu, a čas po obede využijeme na výlety, spoločné aktivity alebo na návštevu zvyšku rodiny.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.