Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Prikázania VI.

Predkladám práce birmovancov 6. skupiny (animátorka Mária Veličková na tému: Skús popísať svoj osobný (a úprimný) názor na prikázania.  

Pre mňa znamená desať Božích prikázaní rozpis prikázaní, podľa ktorých by mal žiť každý dobrý kresťan. Je to niečo, čo by sa malo dodržiavať, ale aj tak si myslím, že ich veľa ľudí nedodržiava.

Myslím si, že je to preto lebo v dnešnej dobe veľa ľudí chce žiť podľa seba, vytvoriť si vlastné pravidlá. Podľa mňa je to dobré aj zlé. Dobré v tom, že si ľudia určujú aký chcú byť, ale zlé v tom, že zabudli, že každý už má pravidlá určené. Priznám sa, že ja tiež úplné nežijem podľa desať Božích prikázaní. Aj keď viem, že by som mala. Viem, že keď sa chcem dostať do neba a byť najbližšie k Bohu, mala by som dodržiavať desať Božích prikázaní. Najviac mám problém s nepovedz Božie meno nadarmo. Keď som bola mladšia, tak som skoro stále hovorila Božie meno nadarmo. Ale tento rok som sa to rozhodla zmeniť a teraz ho poviem možno raz za mesiac a to iba keď ma niečo alebo niekto naštve. Myslím si, že sú tiež ľudia, ktorí ich porušujú, ale nemôžu za to. Napr. ľudia s psychickou chorobou, keď niekoho zabijú a neuvedomujú si to. Niektorí ľudia zas aj keď vedia, že ich porušujú, tak im to neprekáža  a pokračujú v tom ďalej.

Podľa mňa by sa ľudia mali zamyslieť nad tým ako chcú žiť. Ja dúfam, že aj v budúcnosti budem žiť podľa nich, pretože pre mňa znamenajú veľa a keď ich poruším, som z toho nešťastná. A dúfam tiež v to, že podľa nich bude žiť aj väčšina ľudí.

G. Z.

Pre mňa je desať Božích prikázaní omnoho viac ako len pár prikázaní na papieri. Ale viem, že veľa ľudí to tak berie.

Priznám sa, že jedno prikázanie som si niekedy nevedela zapamätať, ale teraz už viem. V škole na náboženskej výchove sa práve venujeme týmto desiatim prikázaniam veľmi podrobnejšie. Je to pre mňa zaujímavé, takže sa na tých hodinách nenudím.

Pred niekoľkými ľuďmi som prestala hovoriť Božie meno nadarmo a úspešne sa mi to darí dodnes, takže som za to veľmi šťastná. Asi najviac sa mi to na ľuďoch nepáči, lebo každých päť minút musia povedať meno Božie nadarmo. A preto som to odnaučila aj svoju sestru.

Čo sa týka ostatných prikázaní tak viem, že som ich pár porušila, ale snažím sa to zmeniť. Pre mňa najťažšie prikázanie je, že budeš svätiť sviatočné dni. Mne nikdy nerobil problém chodiť do kostola, ale teraz nestíham. Mám veľa úloh, projektov a predovšetkým učenia. Kedysi som to riešila tak, že som sa učila aj v sobotu.  Avšak dnes sa učím aj v sobotu aj v nedeľu a stále mám málo času na učenie. Ale budem sa to určite snažiť do budúcnosti zmeniť, lebo viem, že Boh mi dáva silu, aby som to v škole zvládla. Na začiatku školského roka nám dal kňaz napísať desať Božích prikázaní a nejaké modlitby a myslím si, že to všetci zvládli. Takže to je fajn.

Na záver chcem povedať, že poznám veľa ľudí v mojom okolí, ktorí sa týmito prikázaniami riadia, takže som za to šťastná.

K. G.

Vo svetle všetkých týchto myšlienok bez ohľadu na náboženský podtext, považujem Desatoro Božích prikázaní za základný pilier prežitia každej spoločnosti tohto sveta. Prepísala som všetkých desať prikázaní a ku každému prikázaniu napíšem aj svoj komentár.

  1. JA SOM PÁN BOH TVOJ! NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV OKREM MŇA, ABY SI SA IM KLAŇAL. - varovanie pred tým, že máme jedného Boha, neodkláňajme sa od duchovnej podstaty a klaňania sa iným modlitbám.
  2. NEVEZMEŠ MENO BOŽIE NADARMO - čo máme z toho, keď vezmeme Božie meno nadarmo? Nič. Mladí ľudia si ani neuvedomia, že vyslovia Božie meno nadarmo. Hovorím z vlastnej skúsenosti, neuvedomím si to. A potom to hovorím stále a ťažko sa to odúča.
  3. SPOMEŇ SI, ABY SI DEŇ SVIATOČNÝ SVÄTIL - každý človek by mal nedele a sviatky venovať rodine, príbuzným a rozvoju duchovného. Každú nedeľu by sme mali chodiť do kostola, keď sa nám nedarí chodiť do kostola  v nedeľu, tak aspoň na veľké sviatky sa zobrať s rodinou do kostola.
  4. CTI OTCA SVOJHO I MATKU SVOJU - úcta k rodičom, starým rodičom, starším ľuďom.
  5. NEZABIJEŠ - vraždy, úmyselné spôsobenie zbytočnej bolesti, týranie zvierat nevedú k ničomu. Síce sú takí ľudia, ktorí zabíjajú iba kvôli tomu, že napr. sused mal pomer s manželkou druhého suseda. Treba rozmýšľať s chladnou hlavou a nie myslieť hneď na to najhoršie.
  6. NEZOSMILNÍŠ - asi základným problémom je egoizmus, uprednostnenie vlastných túžob pred láskou a spolupatričnosťou v manželstve.
  7. NEPOKRADNEŠ - úcta k majetku a práci ostatných.
  8. NEPRERIEKNEŠ KRIVÉHO SVEDECTVA PROTI BLÍŽNEMU SVOJMU -  ohováranie, intrigánstvo, nevraživosť, závisť. Skúste sa vžiť do tých ľudí, ktorých ohovárate, ako sa musia cítiť, je im to príjemné? Nie, nie je. Každý z vás určite zažil ohováranie. Ohovárať ľudia vedia, ale do očí povedať, to nie. Ohovárajú vás buď preto, že chcú, aby ste sa cítili zle alebo preto, že závidia. Závisť: "je jedna z ľudských emócií, spočívajúca v túžbe po niečom, čo má niekto iný, a v snahe získať predmet tejto túžby, niekedy i za cenu zavrhnutia hodných činov."
  9. NEPOŽIADAŠ MANŽELKU BLÍŽNEHO SVOJHO -  k tomuto prikázaniu sa vzťahuje nevera, podľahnutie zvieracím pudom.
  10. NEPOŽIADAŠ MAJETKU BLÍŽNEHO SVOJHO, ANI NIČOHO, ČO JEHO JE -  žiarlivosť, závisť, túžba po majetku.

Uvedomme sa a zamyslime sa. Načo nám slúžia takéto prikázania? Riadime sa nimi? Neriadime sa nimi, pretože mladí ľudia si neuvedomujú, že takéto prikázania vôbec existujú, počujú to v škole na náboženstve, od starých rodičov, rodičov, ale my mladí to iba trpíme počúvať, ale až v dospelosti si uvedomíme, čo nám chceli povedať tým, že máme Desatoro Božích prikázaní.

Toto je moja úvaha ako ja úprimne beriem desatoro. Tiež som mladá a nevnímam to, čo mi starší ľudia hovoria, ale si to vypočujem a beriem si to k srdcu. Porušujem tiež niektoré prikázania  - najviac - Nevezmeš meno Božie nadarmo a mrzí ma to, chcem sa to odnaučiť, ale nedá sa to. Mám to už vsugerované a ťažko sa to dá odnaučiť. Ale dá sa to, len mne sa to nepodarilo, lebo sa o to ani veľmi nesnažím.

T.H.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.