Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Prikázania VIII.

Predkladám práce birmovancov 8. skupiny (animátor Jozef Hrtús) na tému: Skús popísať svoj osobný (a úprimný) názor na prikázania.  

10 Božích prikázaní: Podľa môjho názoru, je desať Božích prikázaní správnou a veľmi dobrou pomôckou na ceste životom pre kresťanov. Sú nám kompasom v rozbúrenom mori života a dávajú nám nádej dosiahnuť cieľ nášho života –večnosť s Bohom. Pokiaľ sme ochotní držať sa smeru ktorý nám dávajú môžeme sa aj napriek nepriazni „osudu“ stať svätými a byť s Bohom.

Nanešťastie, sme len ľudia a naše snahy byť bezchybný (ak sú) sú lemované neúspechmi. A Boh to vie , uvedomuje si ľudskú slabosť a snaží sa nás podporiť ... a práve preto nám poslal svojho syna – Ježiša. 

J.S

Myslím si, že každý kresťan by sa mal vo svojom každodennom všednom živote riadiť prikázaniami. V skutočnosti ale striktne všetky prikázania dodržiava málokto. K tým ktorí ich naozaj dodržiavajú patria hlavne silne veriaci ľudia.

Väčšina ľudí, ktorí veria v Boha aj chodia do kostola porušuje hlavne prikázanie: Nevezmeš Božie meno nadarmo, lebo väčšina ľudí Božie meno často spomína v každodennej komunikácii. Prikázania by sme sa teda mali snažiť dodržiavať najviac ako dokážeme, aby sme nepáchali hriech a vyjadrili svoju vieru v Boha.

L.K 

Sväté prikázania sú podľa mňa pravidlá alebo zákony. Boli vytvorené aby sa nimi ľudia riadili. Aby žili správnym životom. Podľa mňa sú prikázania správna vec. Keby sa všetci riadili prikázaniami na svete by bolo lepšie. Keby sa riadili napríklad prikázaním NEZABIJEŠ.

Ľudia by žili v pokoji, neboli by vojny. Keby sa dodržiavalo prikázanie NEPOKRADNEŠ. Ľudia by nekradli, mohli by sme ísť preč z domu bez toho aby sme museli zamykať a báť sa že nás ktosi vykradne. Stačilo by keby sa dodržiavali aspoň niektoré. Dodržiavanie prikázaní je základ pekného života.

M.S

Podľa mňa nám dal Boh 10 božích prikázaní  aby sme sa nimi riadili a dodržiavali ich. Hoci si myslím, že už skoro každý človek jeden z prikázaní porušil.  Hovoria  o tom  aby človek mal úctu k Bohu. Slová ako Ježiš a Panna Mária by sme nemali vyslovovať zbytočne, len vtedy ak tým človek oslavuje Boha.

Navštevovať kostol cez sviatočné dni. Vážiť si svojich rodičov.Myslím si , že hovoria aj o tom aby sme neboli hrdými, lakomými, neprajnými ľuďmi ale ľuďmi ,ktorí sa navzájom  chápu a pomáhajú si.

N.K

Už na prvom stupni základnej školy sa každý z nás učil 10 Božích prikázaní. Patria totiž medzi tie veci, ktoré by mal poznať ako dospelý človek, tak malé dieťa.

Deti sa ich učia naspamäť ako básničku a význam toho, čo sa naučili pochopia často až  buď počas dospievania alebo v dospelosti. Sú však aj takí, ktorí pravý význam prikázaní nikdy nepochopia. Berú ich ako zbytočné príkazy a obmedzovanie ich slobody a vlastného premýšľania. Neuvedomujú si, že prikázania nám chcú len ukázať správnu cestu a pomôcť nám rozlíšiť čo je dobré a čo zlé. Samozrejme, jestvujú výnimky. Nehádžme predsa všetkých ľudí do jedného vreca.  I ľudia, ktorí nechodia pravidelne do kostola alebo sa naďalej nevzdelávajú v oblasti náboženstva  môžu byť dobrí. Ak sa riadia svojím svedomím, darom od pána Boha, konajú dobré skutky a žijú správnym životom. 

Jedná vec v dnešnej dobe ma zaráža. Mladí ľudia alebo presnejšie mládež si neváži svojich rodičov tak ako by mala. Nevedia oceniť, že veľa krát sa rodič obetuje tým, že nekúpi sebe to čo potrebuje, ale kúpi práve jemu alebo jej  niečo, čo nepotrebuje. Nemali by sme sa pozerať len na materiálne veci, rodič nám vždy dá všetko, čo je v jeho silách i za tú cenu, že on sám nebude mať nič. Nepáči sa mi ani množstvo závisti všade okolo nás. Kam sa podelo: „Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.“? Už od začiatku vývoja spoločnosti to bolo tak, že niektorí majú viac a niektorí menej. Preto vždy závisť existovala a aj vždy bude. Nikto nie je spokojný s tým čo má. Vždy sa predsa dá mať ešte viac. No bohatstvo nám je nanič, ak nemáme niekoho, s kým by sme sa oň podelili. Chudobní ľudia sú často šťastnejší ako tí bohatí. Uvedomujú si totiž, že majú seba navzájom radi a nevymenili by to za všetko bohatstvo sveta. Každý predsa chce byť milovaný, nemusíme sa hanbiť priznať to.

S.Ž

Zoberme si že by tieto prikázania neboli? Správali by sme sa azda oveľa inak? Robili by sme presný opak toho čo v nich je? Keby že nie sú, tak by sme samozrejme asi nevedeli čo  v nich je, ale proste robili  by sme aj to čo nám zakazujú? Myslím že nie! Ak by ľudia nemali prikázania,  myslím že by sa aj napriek tomu snažili správať v súlade s minimálne polovicou s prikázaní.

Myslím si teda že prikázania sú základy správania- "etiky" ktoré vyplývajú zo samotného ľudského/sedliackeho rozumu, a od ktorých sa odvíjajú aj jednotlivé zákony, aby neboli proti niektorému z týchto prikázaní. Čiže si myslím že ak by nám ich aj Boh nedal, sám človek by k nim postupom času prišiel a spísal by ich. Sú to akoby "zákony cirkvi". Ako aj štát má zákony ktoré sa nesmú porušovať a musia sa dodržiavať, tak aj cirkev má prikázania ktorých porušovaním sa od Boha vzďaľujeme, a ich dodržiavaním sa k Bohu približujeme.

TP

 

 

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.