Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Svätosť VI

Predkladám myšlienky o svätosti šiestej skupiny (animátorka Mária Veličková) 

K. G.

Čo je podľa mňa svätosť, kto je svätý?

Zo začiatku som si myslela, že svätosť je to, čo majú, resp. dosiahli ti ľudia, ktorí boli verne oddaní Bohu, nepáchali hriechy, alebo len málo a za to im bola udelená svätosť. 

Ale potom som si uvedomila, že vlastne každý na tomto svete môže byť svätý, pretože tí ľudia, ktorí boli vyhlásení za svätých, o tom predsa nemohli vedieť. Zapísali sa do minulosti Cirkvi svojimi skutkami a vlastne nemohli vedieť, ako sa im zmení život. Narodili sa ako každý iný, mohli sa rozhodnúť, ako budú viesť svoj život, či budú veriť v Boha alebo nie, či budú ďalej šíriť svoju vieru a hlavne, či budú schopní podstúpiť ja ukrutné bolesti a nezaprieť pritom svoju vieru v Boha. Takýto ľudia sú právom vyhlásení za svätých. Okrem toho si myslím, že to, aké má niekto možnosti stať sa svätým, závisia od výchovy rodičov, psychike, či by boli schopní to zvládnuť, ale na druhej strane si myslím, že ak má človek v srdci silnú vieru, ktorej sa nehodlá vzdať, prekoná všetky prekážky a dokáže všetko, čo si zaumieni. Takže si myslím, že svätý človek musí byť vo vnútri veľmi silný, mať úprimné srdce a v ňom veľkú lásku k Bohu a všetko s ním spojené. A aj napriek tomu, že má túto možnosť každý len málokto ju využije.

Na záver by som chcela podotknúť, že Boh má s každým svoj vlastný plán, a ak si zvolí niekoho na to, aby bol svätý, svoje rozhodnutie určite dotiahne do konca. 

---------------

T. St

Čo je podľa mňa svätosť, kto je svätý? 

Všetci vieme, že nás Boh nechal na pospas slobode. Ale zamyslime sa. Ako by sme vyzerali? Ako rozmaznane deti bez výchovy, ktoré nevedia, ako sa majú správať v súkromí a ako v spoločnosti. Každé dieťa potrebuje mat dobrých rodičov, aby mali výchovu, lásku, dôveru, ale späť ku svätosti. Boh nás rešpektuje, rešpektuje slobodu. Polozte si otázku! Prečo nám Boh dáva slobodu? Aby sme mohli porozumieť, prečo pripúšťa utrpenie. Uvedomme si, Boh nás stvoril. Stvoril nám telo i myseľ. Stvoril nás s emóciami a s duševnými vlastnosťami. 

Svätý je človek, ktorý je normálny a hlboko ľudsky. Dnes mame medzi sebou tiež svätých ľudí. Cítime sa pri nich prijemne a mame pocit, že sa môžeme na nich obrátiť, ale nie sú výnimky. Tiež majú svoje slabé chvíľky. Nikto sa nenarodí svätý. Svätosť vyžaduje určité veci ako sú: čistota  pevnosť.

Svätožiara svätých znamená víťaznú korunu. povedal sv. Tomáš Akvinský, sv. Bernard dodáva: žiariť znamená viac ako vedieť.

-------------

Z.G

 Ja si myslím, že svätosť je niečo, čo nie je vôbec jednoduché získať. Niečo čo si človek len tak nezaslúži a aby sa stal svätým musí si veľa vytrpieť, ale nikdy nesmie stratiť svoju vieru a pochybovať o nej. 

Ja obdivujem ľudí, čo sa stali svätými, lebo ja sama by som nedokázala to, čo oni. Oni napĺňali srdcia iných vierou a šírili ju ďalej bez ohľadu na to, že by za to niečo chceli alebo aby boli vyhlásení za svätých. A preto si myslím, že svätosť nie je to, čo si zaslúži každý, ale iba ten, kto nielen hovorí, ale aj koná, takže by mal vieru nielen šíriť ale aj pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Svätých obdivujem aj preto, lebo oni nesúdili ľudí podľa vzhľadu, ale podľa toho, aká veľká a silná je ich viera v Boha. 

Tiež si myslím, že keď je niekto vyhlásený za svätého, musel veľa trpieť za svojho života. Keď som bola menšia, myslela som si, že svätí budú všetci kňazi a že keď je niekto svätý, tak musel byť ako Ježiš. Ale teraz viem, že to tak nie je. Narodili sa ako všetci a predsa dokázali to, čo všetci nedokážu. Ak mám povedať pravdu, podľa mňa v dnešnej dobe už veľa takých ľudí nie je, čo sa stanú svätými.

Vďaka tejto úvahe som prišla na to, že písať o svätosti nie je vôbec ľahké. Možno preto, lebo sa o nej tak často nehovorí, ale možno aj preto, pretože je to niečo, čo si každý nevie predstaviť a každý si ju vysvetľuje tak trochu po svojom. Ale podľa mňa je všetkým jasné, že ak chcú byť svätí, ich viera a láska k Bohu musí byť nekonečná a úprimná.

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.