Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 Na zelený štvrtok sa dovoľuje iba omša svätenia olejov a omša na pamiatku Pánovej večere.

Zakazujú sa všetky iné omše aj omše bez účasti ľudu ako aj pohrebné omše.

             - Omša svätenia olejov, ktorú koncelebruje biskup so svojimi kňazmi a v ktorej svätí krizmu a požehnáva ostatné oleje, je prejavom jednoty kňazov s ich biskupom v jedinom a v tom istom Kristovom kňazstve a službe.

Na túto omšu treba prizvať kňazov z rôznych častí diecézy, aby koncelebrovali s biskupom a tak, ako sú jeho pomocníkmi a radcami v každodennej službe, boli aj svedkami a pomocníkmi pri svätení krizmy.

Aj veriacich treba naliehavo povzbudzovať, aby sa zúčastnili na tejto omši a prijali sviatosť Eucharistie pri tomto slávení.

           - Slávenie Omše svätenia olejov pre jej význam v živote diecézy má byť len jedno. Koná sa v katedrálnom alebo z pastoračných príčin v inom zvlášť významnom kostole.

            - Omša svätenia olejov sa podľa tradície slávi vo Štvrtok Veľkého týždňa. Ak je v tento deň ťažko zhromaždiť okolo biskupa kňazov a ľud, svätenie olejov sa môže anticipovať aj v iný deň, ale krátko pred Veľkou nocou.

             - Posvätené oleje možno prijať v jednotlivých farnostiach pred slávením večernej omše na pamiatku Pánovej večere alebo v inom vhodnom čase. Môže to pomôcť pri poučovaní veriacich a používaní a účinku posvätných olejov a krizmy v kresťanskom živote.

(Z obežníka Kongregácie pre bohoslužbu O príprave a slávení veľkonočných sviatkov, č. 35-36).

Uvádzame slová, ktorými pápež odovzdáva posvätné oleje biskupom a kňazom.

Milovaní bratia,

Kristus, Učiteľ, Kňaz a Pastier nás povolal k sviatostnému kňazstvu.

V tomto eucharistickom slávení sme obnovili sľub, že budeme žiť čoraz

dôstojnejšie zodpovedne povolaniu, ktoré sme prijali. Požehnali sme

krizmu, olej katechumenov a olej chorých, aby sme zvýraznili tajomstvo

Cirkvi ako sviatosti Krista, ktorá posväcuje každú realitu a situáciu

nášho života.

Vám, biskupi a kňazi, sa zverujú tieto oleje, aby vašou službou

prúdila v dušiach Božia milosť, prostriedok sily a života. Vážte si, ctite

a s osobitnou starostlivosťou uchovávajte tieto oleje, znaky Božej milosti.

Osoby, miesta a veci, ktoré budú nimi poznačené, môžu zažiariť tou

istou Božou svätosťou, ktorou obdivuhodným darom svojej lásky chcel,

aby sa vo sviatostných znakoch mysticky obnovili udalosti dejín spásy.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.