Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Svätosť NK

Čo je to svätosť?

Označenie „svätý“ môže podľa mňa dostať človek, ktorý žije s Bohom, vykonáva výnimočné, náboženské  skutky, pomáha ľuďom od srdca, bez toho aby od nich očakával spätnú väzbu. Človek, ktorý odpúšťa.

Jedným z takýchto svätcov bol aj Ján Pavol II. Bol jedným z najvýznamnejších pápežov v histórii. Prispel k mnohým malým, či väčším zmenám v Cirkvi, ako napríklad zavedenie 4. desiatku v ruženci (4. ruženca svetla – poznámka editora). Navštívil mnoho krajín sveta. Prispel k upevneniu medzinárodného mieru, zrušeniu totalitného režimu vo východnej Európe. Bol vysvätený (svätorečený – poznámka editora) na Námestí sv. Petra. Vysvätili ho spolu s pápežom Jánom XXIII. Ešte nikdy v novodobej histórii neprebiehalo svätorečenie tak rýchlo ako v prípade poľského rodáka. Aj samotné vyhlásenie za blahoslaveného si však vyžaduje doloženie zázraku. Francúzska Marie Simonová-Pierrová tvrdila, že sa dva mesiace po smrti Jána Pavla II. zázračne uzdravila z Parkinsonovej choroby, ktorou trpel tiež pápež, keď sa k nemu vrúcne modlila. Jej zázračné uzdravenie potvrdili aj lekári. Medzi ďalší zázrak patrí  nevysvetliteľné uzdravenie Floribeth Mory  z Kostariky, ktoré sa udialo večer v ten istý deň, keď bol bývalý pápež vyhlásený za blahoslaveného. Poľke Viktórii vraj zmizol nádor na prsiach, keď ju pápež chytil za ruky.

Ján Pavol II. pomáhal všetkým bez rozdielu na to či bol niekto chorý alebo nie. Bazilika svätého Martina v Tours sa pri návšteve Svätého Otca naplnila chorými na nosidlách, chromými na vozíčkoch, chorými na rakovinu a AIDS. Ján Pavol II. ich ochotne požehnával. Takto si ja predstavujem význam slova svätosť.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.