Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Každý veľký sviatok mal oktávu. To znamená, že sa pripomínal celých osem dní. Zachovala sa však už iba vianočná a veľkonočná. Na Vianoce, ako aj na Veľkú noc sa výraznejšie slávi prvý deň.

Tento Veľkonočný pondelok je spojený s ľudovými tradíciami, ktoré nás môžu odviesť od podstaty sviatku. O to viac sa sústreďme na zmŕtvychvstalého Ježiša a prosme ho o odpustenie našich previnení. 

Uvedenie do čítaní:

  1. Sk 2, 14. 22-32

Apoštol Peter, ktorý bol pri umučení Pána Ježiša nesmelý a ustráchaný, je po zmŕtvychvstaní naraz iný. Nebojí sa pred zástupmi svedčiť o Ježišovi

  1. Mt 28, 8-15

V evanjeliu budeme počuť o strachu, radosti, zbabelosti i korupcii. O hľadaní, nachádzaní i o odmietaní Zmŕtvychvstalého. 

 

KDE SA NACHÁDZAME? 

Včera som prišiel z misii (tak volám naše filiálky) a šiel som na poslednú sv. omšu pospovedať a pomôcť pri rozdávaní sv. prijímania. Šiel som trochu zamyslený a keď som pred kostolom dvihol hlavu, bol som dosť šokovaný. Vonku množstvo ľudí. Pred hlavným vchodom až po bránu nádvoria a aj zboku kostola. Možno toľko ako v kostole. Nie, nebolo to preto, žeby sa nevmestili dnuka. Zapáčilo sa im jarné slniečko.

Prišiel mi na um jeden majster, ktorý mi robil strechu v bývalej farnosti a hovorí mi: Máte veľmi dobrých farníkov. Veľa ich chodí do kostola. Šiel som nedávno popri a vidím, že sa nezmestia do kostola. Množstvo ich bolo pod lipami.

Teda aj tam mali takýto zvyk. Niekto to nazval „slovenské podlipové kresťanstvo“.

Čo poviete? Do akej skupiny by sme mohli zaradiť týchto „kresťanov“. Neviem či tam úvodzovky patria.

V evanjeliu sú totiž tri.

Prvá skupina sú ženy.

Tie sú za Ježiša.

Druhá skupina

Tam patria apoštoli. Sú to agnostici. O ženách hovoria, že sú pomätené.  Ešteže sa šli presvedčiť. To im ale veľmi nepomohlo. Prázdny hrob nič nerieši. Ťažko sa dali presvedčiť. Budeme o tom počuť v nedeľu, kde bude vypuklý postoj Tomáša.

Tretia skupina:

Sú v nej predstavení ľudu. Typickí politici! Nehľadajú pravdu, oni „pravdu“ vytvárajú. Dokonca podplatili stráže! Pravda je pre nich moc a peniaze.

Kto je prijímateľom peňazí? Vojaci. A tak sme prišli ku štvrtej skupine

Štvrtá skupina:

Ako ju definovať?

Skúsme na vojakoch. Tí boli poslaní k hrobu. Bolo im jedno čo strážia – aj keď im to muselo byť čudné – strážiť hrob. Nezaujímali sa o nejakú rímsko-židovskú politiku.

Tá tretia – mocná skupina, ktorá vytvára verejnú mienku sa zišla so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: „Tak vravte: ‚V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.‘ A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo.“  Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa. A asi šli do krčmy, kde utrácali peniaze a tešili sa ako dobre pochodili. Ani vladár im nič neurobí, aj si zarobili, aj sa opili.

Aplikujme si to na dnešnú dobu a na nás.

Prvá skupina ženy:

Hľadali Pána Ježiša. Kto je hľadajúci? Dúfajme, že my všetci čo sme tu.

Druhá skupina apoštoli:

Členovia tejto skupiny prichádzajú k viere. Poznáte takých? Sú to tí, ktorí tu boli včera a nechodia pravidelne. Boli by v tejto skupine, keby tu boli aj dnes. Dúfajme, že niekto ostane.

Tretia skupina.

To sú tí čo ťahajú nitky v spoločnosti. Sú pri moci, pri peniazoch, rozhodujú o mnohých veciach. Tí tu nie sú. A ak, tak len preto, aby to vedeli využiť pre seba.

Štvrtá skupina:

To sú tí, ktorým je to jedno. Nezaujímajú sa o nejaké sviatky. To je najpočetnejšia skupina. Tí si šli do prírody, na ihriska, na návštevy, dali si dobrý obed, niektorí si vypili... Keby boli otvorene hypermarkety, tak sú tam.

To je tá suverénne najpočetnejšia skupina. Budete ich vidieť potácajúcich sa a v bujarej nálade po našich uliciach a možno im dáte aj vy vypiť. Žeby ste patrili do tretej skupiny a chceli ich podplácať? Možno, aby vás neohovárali, že ste škrobi. Vytvárame tak verejnú mienku?    

            A kdeže teda zaradíme tých „podlipových“. Nakoniec to nie je dôležité.

Dôležite je, kde sa zaraďujeme my!

Turzovka, 28.3.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.