Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Svätosť MS

Až do chvíle kým sme sa na náuke začali rozprávať o tom čo je svätosť ma nenapadlo zamýšľať sa nad tým čo to znamená.

Keď je niekto svätý, podľa mňa je to jedna s najlepších vlastností. Podľa mňa je to, to, že niekto sa snaží pomáhať ľuďom a to na toľko, že je ochotný sa za ostatných aj obetovať. Toto málokto dokáže.

Každý človek má v sebe niečo dobré no len málokto dokáže svoje vlastnosti takto využiť. Podľa mňa je to aj život, v ktorom sa snažíme byť v priateľstve s Bohom. Takže konať veci podľa Boha. Byť dobrým človekom, ktorý žije v láske k Bohu a svojim blížnym.

Ľudia, ktorí takto žijú veľa nepoznám no myslím si, že okrem Boha, sú to aj obyčajní ľudia.

Z ľudí ktorí žili takýmto životom ma zaujala Matka Tereza, ktorá pomáhala dospelým a deťom v Kalkate, v Indii. Toto je podľa mňa úžasné. Už len z toho dôvodu, že v dnešnom svete ľudí odpudzujú ľudia s inou farbou kože. No jej nič také nevadilo, pomáhala im, pretože chcela, pretože to tak cítila, že je to správne a určite s ňou súhlasil aj Boh.

Myslím si, že každý z nás by mal žiť pre seba ale aj pre druhých a snažiť sa im pomáhať, nevšímať si len seba, neurobiť takú vec, že idem večer po ulici a vidím, že niekomu niečo je a nevšímať si ho ale pozrieť sa či je v poriadku a podľa toho mu aj poskytnúť potrebnú pomoc. Toto je podľa mňa ,,byť svätý.“

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.