Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 2, 36-41, Jn 20, 11-18   Mám slabú vizuálnu pamäť a preto si nepamätám tváre.

Je to veľká nevýhoda. Prejdem popri ľuďoch, ktorých by som mal pozdraviť a prihovoriť sa. Potom si myslia, že som pyšný. 

Možno sa aj vám stalo, že ste niekoho nespoznali. Ale nespoznať Pána Ježiša, ako Mária Magdaléna, to sa nám zdá priveľa.

Môže to byť z dvoch dôvodov.

  1. Mária Magdaléna je pohrúžená do smútku a oči má plné slz.
  2. Pán Ježiš je už zmŕtvychvstalý, premenený. Vidíme to často aj u apoštoloch v rôznych situáciách – napr. pri Galilejskom mori, u emauzských učeníkoch,dokonca i pri nanebovstúpení. 

Samozrejme Pán Ježiš sa mohol zjaviť v podobe ako uznal za vhodné. Niekto povedal, že to má svoj dôvod. Pán Ježiš chce, aby sme ho ako zmŕtvychvstalého nachádzali v rôznych podobách. A to nielen v Eucharistii a iných sviatostiach, ale najmä v druhých ľuďoch.

Páčilo sa mi v prvom čítaní:

Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce. Uvedomili si, že zle konali. Pekné je, že neostali iba pri bolesti.

Čo poviete, nemali by sme si to uvedomiť i my? Zoberme si teda príklad od Petrových poslucháčov. Oni povedali Petrovi a ostatným apoštolom: „Čo máme robiť bratia?“

Peter im povedal: „Robte pokánie“.

Zdá sa, že pokánie máme robiť aj vo veľkonočnom období. To by malo spočívať v tom, aby sme ho videli v iných ľuďoch.

A tu sa ani ja nemôžem vyhovárať, že nemám vizuálnu pamäť.

Môžeme, bez pátosu, povedať, že zmŕtvychvstalý Ježiš kráča dejinami. 

Dlhá, 29.3.2016

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.