Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Žalmy IX:

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: Aký žalm ťa zaujal a prečo?:

Zaujal ma tento žalm: 

Dávidov žalm. Keď utekal pred synom Absolónom. 

Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú! Mnohí povstávajú proti mne. 

Mnohí o mne hovoria: „Boh mu nepomáha.“ 

Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje. 

Hlasne som volal k Pánovi a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu.

A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som, prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje. 

Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo m a obkľučujú. Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj. 

Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári a hriešnikom si zuby vylámal.

Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie.

Aj keď sa Davidovi nedarilo a ľudia sa mu otáčali chrbtom a tvrdili, že Boh mu nepomáha, tak svoju vieru v Boha nezanevrel. Modlil sa k nemu a prosil ho o pomoc. Veril, že mu pomôže. Dnes sú aj bohužiaľ takí ľudia, ktorí Boha hneď zanevrú, lebo sa im niečo nepodarilo. Nemali by sa tak správať, Boh to s nimi myslí dobre a snaží sa im pomôcť, aj keď nie príliš rýchlo. Zbytočne s tým zhoršujú celú situáciu. Všetko zlé sa časom obratí na to dobré.

L. Š.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach.

Vodí ma k tichým vodám,  dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu.

I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.

Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.

 Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. 

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života.

A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. 

Žalm ma zaujal vo viacerých prípadoch. Nielen že to presne vystihuje každý deň v mojom živote ale poukazuje aj na to aby sme si uvedomovali, že Boh je stále pri nás, že nám pomáha. Dáva nám odvahu, silu, správnu cestu kam sa vybrať, sprevádza nás, pomáha keď už si nevieme rady. Nebáť sa riskovať, pretože vždy je po boku. Je s nami keď dosiahneme neuveriteľné a dokazuje nám i priam nemožné veci. Napĺňa nás každodennými maličkosťami a ukazuje nám, že vždy sa môžeme obrátiť na neho. Mali by sme byť radi za všetko čo robí, pretože Boh je láska a láska je v živote veľmi potrebná. Boh chcel aby sme tu boli, a preto tu sme, musíme byť vďační.

L. G. 

Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných

Vybrala som si hneď prvý žalm. Môj názor je, že tento žalm poukazuje na to, keď je človek dobrý, snaží sa byť spravodlivý, neposmieva sa, tak je dobrý človek.

N. Š. 

 

 

 

 

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.