Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Vyznanie viery IX.

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) :

1. Prečo sa Biblia volá aj Starý a Nový Zákon, prípadne Stará a Nová zmluva?

Biblia je zbierka obsahujúca knihy, ktoré kresťanstvo pokladá za sväté. Kresťania o Biblii veria, že obsahuje Bohom zjavené pravdy, a že je Bohom inšpirovanou normou života a viery. Ústrednou témou samotnej Biblie je Boh a Jeho vzťah k ľuďom, k celému ľudstvu a svetu. Obidve časti sa delia na knihy historické - ktoré hovoria o histórii ľudu a celého sveta. V knihách ,,Starej zmluvy" alebo ,,Starého zákona" sa opisuje fáza dejín spásy, ktorá sa začala zmluvou Boha s Abrahámom a vyvrcholila zmluvou Jahveho s Izraelom. V knihách ,,Novej zmluvy" alebo ,,Nového zákona" sa hovorí o splnení Božieho plánu spásy s novou, definitívnou zmluvou Boha s celým ľudstvom, kt. uzavrel sám Boží Syn Ježiš Kristus svojou krvou na spásu všetkých ľudí.

2. Prečítať si Nicejsko-carihradské vyznanie a porovnať s Apoštolským vyznaním viery. Prečo vzniklo? Skúste nad tým pouvažovať!

.Nicejsko-carihradské vyznanie viery bolo formulované v Nicei v r. 325 a Carrihrade (Istanbul) v roku 381. Nicejsko-carihradské vyznanie viery je v porovnaní s Apoštolským dlhšie. Je písané podrobnejšie, opisuje viac udalostí a vecí. Apoštolské vyznanie viery alebo Verím v Boha je vyznanie viery používané najmä na kresťanskom Západe, kt. veriaci vyznávajú svoju vieru. Patrí medzi tzv. veľké vyznania viery a skladá sa z 12 článkov. Okrem bohoslužieb sa používa aj na začiatku niektorých modlitieb, ako je ruženec.

L.G

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.