Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Práce birmovancov

Duch sv. u nás a apošlov

Predkladám odpovede birmovancov 7. skupiny (animátorka Katka Siverová) na otázku: Ako som doteraz vnímal Ducha svätého vo svojom živote? Čo chcem do birmovky v tomto smere vylepšiť? (úvaha) a. Apoštoli s Duch Svätý (pramene – Skutky apoštolov) (Referát)

Čítať ďalej...

Duch sv. u nás - u Ježiša a apoštolov

Predkladám odpovede birmovancov III. skupiny (Animátor Vlasta Perďochová) na otázku: Ako som doteraz vnímal Ducha svätého vo svojom živote? Čo chcem do birmovky v tomto smere vylepšiť? (úvaha) a. Pán Ježiš o Duchu svätom pri poslednej večery (pramene evanjelium Jána 13-17) Alebo: Apoštoli s Duch Svätý (pramene – Skutky apoštolov) (Referát)

Čítať ďalej...

Duch sv. u nás - u Ježiša a apoštolov

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: Ako som doteraz vnímal Ducha svätého vo svojom živote? Čo chcem do birmovky v tomto smere vylepšiť? (úvaha) a. Pán Ježiš o Duchu svätom pri poslednej večery (pramene evanjelium Jána 13-17) Alebo: Apoštoli s Duch Svätý (pramene – Skutky apoštolov) (Referát)

Čítať ďalej...

Prijímaný a odmietaný Ježiš; prví kresťania a my

Predkladám odpovede birmovancov, 7. skupiny (animátorka Katka Siverová) na otázku: 1. Ježiš nežiada nič čo by človekovi škodilo, nekáže robiť nič zlé. Pokús sa popísať, prečo sa mu napriek tomu mnohí vyhýbajú, dokonca ho odmietajú. 2. Porovnaj postoje a život prvých kresťanov s terajšími. Pramene: Skutky apoštolov 

Čítať ďalej...

Prijímaný a odmietaný Ježiš; prví kresťania a my.

Predkladám odpovede birmovancov III. skupiny (Animátor Vlasta Perďochová) na otázku: 1. Ježiš nežiada nič čo by človekovi škodilo, nekáže robiť nič zlé. Pokús sa popísať, prečo sa mu napriek tomu mnohí vyhýbajú, dokonca ho odmietajú. 2. Porovnaj postoje a život prvých kresťanov s terajšími. Pramene: Skutky apoštolov 

Čítať ďalej...

Prijímaný a odmietaný Ježiš; prví kresťania a my.

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: 1. Ježiš nežiada nič čo by človekovi škodilo, nekáže robiť nič zlé. Pokús sa popísať, prečo sa mu napriek tomu mnohí vyhýbajú, dokonca ho odmietajú. 2. Porovnaj postoje a život prvých kresťanov s terajšími. Pramene: Skutky apoštolov 

Čítať ďalej...

Ježišova prítomnosť

Predkladám odpovede birmovancov IV. skupiny (Animátor Michalisková Margita) na otázku: Ako, kedy a v čom prežívam Ježišovu prítomnosť v mojom živote? (úvaha -  svedectvo viery):

Čítať ďalej...

Ježišová prítomnosť

Predkladám odpovede birmovancov, 7. skupiny (animátorka Katka Siverová) na otázku: Kedy, ako a v čom prežívam Ježišovu prítomnosť vo svojom živote? 

Čítať ďalej...

Ježišova prítomnosť

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: Kedy, ako a v čom prežívaš Ježišovu prítomnosť vo svojom živote?

Čítať ďalej...

Ježišova prítomnosť

Predkladám odpovede birmovancov, 2. skupiny (animátorka Simona Kvašňovská) na otázku: Kedy, ako a v čom prežívam Ježišovu prítomnosť vo svojom živote?

Čítať ďalej...

Starý a Nový zákon, utrpenie a zmŕtvychvstanie

Predkladám odpovede birmovancov VI. skupiny (Animátor I. Korňanová) na otázku: 1. Porovnaj Starý a Nový zákon (zmluvu). 2. Prečo je Boh obviňovaní z utrpenia vo svete a prečo si aj my myslíme, že Boh nás obmedzuje! 3. Čo znamená pre teba Ježišovo zmŕtvychvstanie? 

Čítať ďalej...

Ježišovo zmŕtvychvstanie

Predkladám odpovede birmovancov, 2. skupiny (animátorka Simona Kvašňovská) na otázku Čo pre mňa znamená Ježišovo zmŕtvychvstanie? 

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.