Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Práce birmovancov

Ježišova prítomnosť

Predkladám odpovede birmovancov, 2. skupiny (animátorka Simona Kvašňovská) na otázku: Kedy, ako a v čom prežívam Ježišovu prítomnosť vo svojom živote?

Čítať ďalej...

Starý a Nový zákon, utrpenie a zmŕtvychvstanie

Predkladám odpovede birmovancov VI. skupiny (Animátor I. Korňanová) na otázku: 1. Porovnaj Starý a Nový zákon (zmluvu). 2. Prečo je Boh obviňovaní z utrpenia vo svete a prečo si aj my myslíme, že Boh nás obmedzuje! 3. Čo znamená pre teba Ježišovo zmŕtvychvstanie? 

Čítať ďalej...

Ježišovo zmŕtvychvstanie

Predkladám odpovede birmovancov, 2. skupiny (animátorka Simona Kvašňovská) na otázku Čo pre mňa znamená Ježišovo zmŕtvychvstanie? 

Čítať ďalej...

Utrpenie a Boh

Predkladám odpovede birmovancov III. skupiny (Animátor Vlasta Perďochová) na otázku: Prečo je Boh obviňovaní z utrpenia vo svete a prečo si aj my myslíme, že Boh nás obmedzuje! Čo robíte, mali by ste robiť, aby ste tento mylný názor napravili medzi kamarátmi? (Úvaha)

Čítať ďalej...

Modlitba, Starý zákon - Nový zákon

Predkladám odpovede birmovancov VI. skupiny (Animátor I. Korňanová) na otázku: 

  1. Čo znamená pre teba modlitba?
  2. Porovnaj Starý a Nový zákon (zmluvu). Základné rozdiely, v čom je posun, rozdiel – oblasť náuky, bohoslužby, morálky... (Referát)

Čítať ďalej...

Starý zákon - Nový zákon; Utrpenie a Boh

Predkladám odpovede birmovancov VII. skupiny (Animátor K. Siverová) na otázku: 

  1. Porovnaj Starý a Nový zákon (zmluvu). Základné rozdiely, v čom je posun, rozdiel – oblasť náuky, bohoslužby, morálky... (Referát)
  2. Prečo je Boh obviňovaní z utrpenia vo svete a prečo si aj my myslíme, že Boh nás obmedzuje! Čo robíte, mali by ste robiť, aby ste tento mylný názor napravili medzi kamarátmi? (Úvaha)

Čítať ďalej...

Starý zákon - Nový zákon; Utrpenie a Boh

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: 

  1. Porovnaj Starý a Nový zákon (zmluvu). Základné rozdiely, v čom je posun, rozdiel – oblasť náuky, bohoslužby, morálky... (Referát)
  2. Prečo je Boh obviňovaní z utrpenia vo svete a prečo si aj my myslíme, že Boh nás obmedzuje! Čo robíte, mali by ste robiť, aby ste tento mylný názor napravili medzi kamarátmi? (Úvaha)

Čítať ďalej...

Panna Mária IX:

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: 
1. Sedembolestná Panna Mária  a Slovensko (Referát),
2. Napíš v čom ťa oslovuje život Panny Márie!

Čítať ďalej...

Žalmy III:

Predkladám odpovede birmovancov III. skupiny (Animátor Vlasta Perďochová) na otázku: Aký žalm ťa zaujal a prečo?:

Čítať ďalej...

Žalmy IX:

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: Aký žalm ťa zaujal a prečo?:

Čítať ďalej...

Žalmy IV.

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.