Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Práce birmovancov

Príťažlivosť Cirkvi

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: Prečo sa Cirkev vníma ako spoločnosť zákazov a príkazov? 

Čítať ďalej...

Duch sv. u nás a apošlov

Predkladám odpovede birmovancov 7. skupiny (animátorka Katka Siverová) na otázku: Ako som doteraz vnímal Ducha svätého vo svojom živote? Čo chcem do birmovky v tomto smere vylepšiť? (úvaha) a. Apoštoli s Duch Svätý (pramene – Skutky apoštolov) (Referát)

Čítať ďalej...

Duch sv. u nás - u Ježiša a apoštolov

Predkladám odpovede birmovancov III. skupiny (Animátor Vlasta Perďochová) na otázku: Ako som doteraz vnímal Ducha svätého vo svojom živote? Čo chcem do birmovky v tomto smere vylepšiť? (úvaha) a. Pán Ježiš o Duchu svätom pri poslednej večery (pramene evanjelium Jána 13-17) Alebo: Apoštoli s Duch Svätý (pramene – Skutky apoštolov) (Referát)

Čítať ďalej...

Duch sv. u nás - u Ježiša a apoštolov

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: Ako som doteraz vnímal Ducha svätého vo svojom živote? Čo chcem do birmovky v tomto smere vylepšiť? (úvaha) a. Pán Ježiš o Duchu svätom pri poslednej večery (pramene evanjelium Jána 13-17) Alebo: Apoštoli s Duch Svätý (pramene – Skutky apoštolov) (Referát)

Čítať ďalej...

Prijímaný a odmietaný Ježiš; prví kresťania a my

Predkladám odpovede birmovancov, 7. skupiny (animátorka Katka Siverová) na otázku: 1. Ježiš nežiada nič čo by človekovi škodilo, nekáže robiť nič zlé. Pokús sa popísať, prečo sa mu napriek tomu mnohí vyhýbajú, dokonca ho odmietajú. 2. Porovnaj postoje a život prvých kresťanov s terajšími. Pramene: Skutky apoštolov 

Čítať ďalej...

Prijímaný a odmietaný Ježiš; prví kresťania a my.

Predkladám odpovede birmovancov III. skupiny (Animátor Vlasta Perďochová) na otázku: 1. Ježiš nežiada nič čo by človekovi škodilo, nekáže robiť nič zlé. Pokús sa popísať, prečo sa mu napriek tomu mnohí vyhýbajú, dokonca ho odmietajú. 2. Porovnaj postoje a život prvých kresťanov s terajšími. Pramene: Skutky apoštolov 

Čítať ďalej...

Prijímaný a odmietaný Ježiš; prví kresťania a my.

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: 1. Ježiš nežiada nič čo by človekovi škodilo, nekáže robiť nič zlé. Pokús sa popísať, prečo sa mu napriek tomu mnohí vyhýbajú, dokonca ho odmietajú. 2. Porovnaj postoje a život prvých kresťanov s terajšími. Pramene: Skutky apoštolov 

Čítať ďalej...

Ježišova prítomnosť

Predkladám odpovede birmovancov IV. skupiny (Animátor Michalisková Margita) na otázku: Ako, kedy a v čom prežívam Ježišovu prítomnosť v mojom živote? (úvaha -  svedectvo viery):

Čítať ďalej...

Ježišová prítomnosť

Predkladám odpovede birmovancov, 7. skupiny (animátorka Katka Siverová) na otázku: Kedy, ako a v čom prežívam Ježišovu prítomnosť vo svojom živote? 

Čítať ďalej...

Ježišova prítomnosť

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: Kedy, ako a v čom prežívaš Ježišovu prítomnosť vo svojom živote?

Čítať ďalej...

Ježišova prítomnosť

Predkladám odpovede birmovancov, 2. skupiny (animátorka Simona Kvašňovská) na otázku: Kedy, ako a v čom prežívam Ježišovu prítomnosť vo svojom živote?

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.